لیگ قدس 1368
فینال
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-پرسپولیس تهران1
گلها:عباس سرخاب،عبدالصمد مرفاوی(استقلال)-نادر میراحمدیان(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
.
لیگ آزادگان 1370

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-پرسپولیس تهران0
گلها:عبدالصمد مرفاوی،صادق ورمزیار
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران0
گل:عبدالصمد مرفاوی

سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
.
لیگ آزادگان 1373
مرحله نیمه نهائی

دور رفت:
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران2-استقلال تهران2(تا دقیقه 88!!!)
گلها:فرشاد پیوس(پ)
،بهزاد داداش زاده(پرسپولیس)-صادق ورمزیار(پ)،ادموند اختر(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
نکته:این بازی بدلیل اغتشاش تماشاگران نیمه تمام ماند و از سوی فدراسیون فوتبال سیدداریوش مصطفوی،3-0 بسود استقلال اعلام شد
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی(بندرعباس):
پرسپولیس تهران0-استقلال تهران0
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
نکته:بدلیل حوادث بازی رفت،این دیدار با نظر فدراسیون فوتبال سیدداریوش مصطفوی و موافقت 2باشگاه به ورزشگاه آزادی بندرعباس منتقل شد

.
.
.
لیگ آزادگان فصل 75-1374


دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-پرسپولیس تهران1
گلها:ادموند اختر،صادق ورمزیار(پ)،محمد تقوی(استقلال)-مرتضی کرمانی مقدم(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:یورگن گده
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران0-استقلال تهران0
سرمربی پرسپولیس تهران:شادروان استانکو پاپله کوویچ
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ آزادگان فصل 76-1375

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران1-استقلال تهران0
گل:ادموند بزیک
سرمربی پرسپولیس تهران:شادروان استانکو پاپله کوویچ
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران3-استقلال تهران0
گلها:ادموند بزیک،مهدی مهدوی کیا،بهنام طاهرزاده

سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل 78-1377


دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران1-استقلال تهران0

گل:سیدمهدی هاشمی نسب
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران1-استقلال تهران1
گلها:سیدمهدی هاشمی نسب(پرسپولیس)-فرد ملکیان(استقلال)

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل 79-1378

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران0-استقلال تهران0

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان یوگنی سوکومورخوف
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران2-استقلال تهران0

گلها:سیدمهدی هاشمی نسب،پایان رأفت
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ آزادگان فصل 80-1379

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران2-استقلال تهران2
گلها:بهروز رهبری فرد(پ)،علی کریمی(پرسپولیس)-محمد نوازی،سیدمهدی هاشمی نسب(استقلال)

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران0
گل:علیرضا اکبرپور
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
.
لیگ برتر فصل 81-1380

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران1-استقلال تهران1
گلها:رضا جباری(پرسپولیس)-محمد نوازی(پ)(استقلال)

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران0-استقلال تهران0

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل 82-1381

دور رفت
ورزشگاه یادگارامام(تبریز):
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران1
گلها:علی سامره(استقلال)-علی انصاریان(پ)(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:رولاند کخ

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
نکته:بدلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی،این دیدار با نظر فدراسیون فوتبال دکترمحمد دادکان و موافقت دو باشگاه به ورزشگاه یادگار امام تبریز منتقل شد
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران2-استقلال تهران1
گلها:یحیی گل محمدی،بهنام ابوالقاسم پور(پرسپولیس)-علیرضا اکبرپور(استقلال)

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل 83-1382

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-پرسپولیس تهران1
گلها:علی سامره،محمود فکری جویباری(استقلال)-عیسی ترائوره(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:وینکو بگوویچ
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران1
گلها:سیدداوود سیدعباسی(استقلال)-حامد کاویانپور(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:وینکو بگوویچ
.
.
.
لیگ برتر فصل 84-1383

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران0-استقلال تهران0
سرمربی پرسپولیس تهران:راینر زوبل
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-پرسپولیس تهران2
گلها:رضا عنایتی،محمود فکری جویباری،پیروز قربانی(استقلال)-شیث رضائی،سهراب انتظاری(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:راینر زوبل
.
.
.
لیگ برتر فصل 85-1384

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران0
گل:رضا عنایتی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران0-استقلال تهران0

سرمربی پرسپولیس تهران:آری هان
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل 86-1385

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران2-استقلال تهران1
گلها:مهرزاد معدنچی،شادروان مهرداد اولادی(پرسپولیس)-امیرحسین صادقی(استقلال)

سرمربی پرسپولیس تهران:مصطفی دنیزلی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران1-استقلال تهران1
گلها:علیرضا واحدی نیکبخت(پرسپولیس)-علی علیزاده(استقلال)

سرمربی پرسپولیس تهران:مصطفی دنیزلی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
.
لیگ برتر فصل 87-1386

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران1
گلها:امید روانخواه(استقلال)-محسن خلیلی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی

سرمربی پرسپولیس تهران:سیدافشین قطبی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران1
گلها:امید روانخواه(استقلال)-محسن خلیلی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:فیروز کریمی

سرمربی پرسپولیس تهران:سیدافشین قطبی
.
.
.
لیگ برتر فصل 88-1387

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران1
گلها:آرش برهانی(استقلال)-علی کریمی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی

سرمربی پرسپولیس تهران:سیدافشین قطبی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران1-پرسپولیس تهران1
گلها:مجتبی جباری(استقلال)-مازیار زارع(پ)(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی

سرمربی پرسپولیس تهران:ادواردو وینگادا
.
.
.
لیگ برتر فصل 89-1388

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران1-استقلال تهران1
گلها:عادل کلاه کج(پرسپولیس)-فرهاد مجیدی(استقلال)

سرمربی پرسپولیس تهران:زلاتکو کرانیچار
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:

پرسپولیس تهران2-استقلال تهران1
گلها:شادروان هادی نوروزی،کریم باقری(پرسپولیس)-فرهاد مجیدی(استقلال)

سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
.
لیگ برتر فصل 90-1389

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران0
گل:فرهاد مجیدی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی

سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران0
گل:آرش برهانی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی

سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
.
.
.
لیگ برتر فصل 91-1390


دور رفت
ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران2-پرسپولیس تهران0

گلها:فرهاد مجیدی،مجتبی جباری
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید استیلی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران3-استقلال تهران2
گلها:ایمون زاید(3گل)(پرسپولیس)-میلاد میداوودی،فریدون زندی(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:مصطفی دنیزلی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
.
.
.
لیگ برتر فصل 92-1391

دور رفت
ورزشگاه آزادی:

پرسپولیس تهران0-استقلال تهران0
سرمربی پرسپولیس تهران:مانوئل خوزه

سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران0-
پرسپولیس تهران0
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:یحیی گل محمدی
.
.
.
ليگ برتر فصل 93-1392

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران0-
پرسپولیس تهران0
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:علي دائي
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادي:

پرسپولیس تهران0-استقلال تهران0
سرمربی پرسپولیس تهران:علي دائي

سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل 94-1393

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران2-استقلال تهران1
گلها:محمد نوری،امید عالیشاه(پرسپولیس)-سجاد شهباززاده(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران1-استقلال تهران0

گل:علی علیپور
سرمربی پرسپولیس تهران:برانکو ایوانکوویچ
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل 95-1394

دور رفت
ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران1-
پرسپولیس تهران1
گلها:جابر انصاری(استقلال)_جری بنگستون(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی پرسپولیس تهران:برانکو ايوانکوویچ
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران4-استقلال تهران2

گلها:مهدی طارمی(2گل)،رامين رضائيان،محسن مسلمان(پرسپولیس)-جابر انصاری،امید ابراهیمی(پ)(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:برانکو ایوانکوویچ
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
.
.
.
لیگ برتر فصل 96-1395

دور رفت
ورزشگاه آزادی:

پرسپولیس تهران0-استقلال تهران0
سرمربی پرسپولیس تهران:برانکو ایوانکوویچ
سرمربی استقلال تهران:علیرضا منصوریان
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران3-
پرسپولیس تهران2
گلها:فرشید اسماعیلی،علی قربانی،کاوه رضائی(استقلال)_سروش رفیعی،سیدجلال حسینی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:علیرضا منصوریان
سرمربی پرسپولیس تهران:برانکو ایوانکوویچ
.
.
.
لیگ برتر فصل 97-1396

دور رفت
ورزشگاه آزادی:

پرسپولیس تهران1-استقلال تهران0
گل:علی علیپور(پ)
سرمربی پرسپولیس تهران:برانکو ایوانکوویچ
سرمربی استقلال تهران:وینفرد شفر
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-پرسپولیس تهران0
گل:وریا غفوری
سرمربی استقلال تهران:وینفرد شفر
سرمربی پرسپولیس تهران:برانکو ایوانکوویچ

.
.
.
لیگ برتر فصل 97-1396


دور رفت
ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران0-پرسپولیس تهران0
سرمربی استقلال تهران:وینفرد شفر
سرمربی پرسپولیس تهران:برانکو ایوانکوویچ

.
.

دور برگشت
ورزشگاه آزادی:

پرسپولیس تهران1-استقلال تهران0
گل:احمد نوراللهی
سرمربی پرسپولیس تهران:برانکو ایوانکوویچ
سرمربی استقلال تهران:وینفرد شفر

...........................................................

بهترین گلزن استقلال در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
فرهاد مجیدی(سرمربی حال حاضر تیم ملی زیر 23ساله ها)با 4گل
.
.

بهترین گلزن پرسپولیس در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
سیدمهدی هاشمی نسب(مربی این فصل فولاد خوزستان)،ایمون زاید(
بازیکن این فصل چاتانوگا رد وولوز آمریکا)هر یک با 3گل
.
.

بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از استقلال در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
امير قلعه نوعي(سرمربی این فصل فولادمبارکه سپاهان اصفهان)با 14حضور

.
.

بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از پرسپولیس در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
علی پروین(-)با 14حضور

................................................................................
نکات خواندنی:

1.این دو تیم در چهارچوب رقابتهای لیگ تاکنون 51بار با هم روبرو شده اند که
14پیروزی سهم استقلال-24تساوی و 13پیروزی سهم پرسپولیس بوده است

2.از میان سرمربیان استقلال،امیر قلعه نوعی-پرویز مظلومی و علیرضا منصوریان سرمربیانی هستند که تعداد بردهایشان برابر پرسپولیس از تعداد باختهایشان بیشتر است
از میان سرمربیان پرسپولیس،مصطفی دنیزلی و برانکو ایوانکوویچ از میان سرمربیان خارجی و حمید درخشان و یحیی گل محمدی از میان سرمربیان ایرانی،سرمربیانی هستند که تعداد بردهایشان برابر استقلال از تعداد باختهایشان بیشتر است.ضمن آنکه حمید درخشان از این جمع تنها سرمربی است که با حضور در بیش از 3داربی،هنوز در داربی نباخته است.

3.
از میان سرمربیان استقلال،شادروان ناصر حجازی و عبدالصمد مرفاوی هیچ گاه در داربی تهران پیروز نشده اند!!!
از میان سرمربیان پرسپولیس،حمید استیلی هیچ گاه در دوران سرمربیگری و در چهارچوب رقابتهای لیگ برابر استقلال پیروز نشده است!!!
سیدافشین قطبی نیز هیچ گاه برابر استقلال پیروز نشده است

4.شادروان
منصور پورحیدی(متأسفانه در حال حاضر فوت کرده اند)اولین سرمربی استقلال در داربی هائی بوده که در لیگ برگزار شده است
علی پروین(-)اولین سرمربی پرسپولیس در داربی هائی بوده که در لیگ برگزار شده است

5.شادروان منصور پورحیدری اولین سرمربی استقلال بوده که در داربی های لیگ برابر پرسپولیس امتیاز گرفته و پیروز شده است
حمید درخشان اولین سرمربی پرسپولیس بوده که برابر استقلال در داربی های لیگ امتیاز گرفته و شادروان استانکو پاپله کوویچ اولین سرمربی پرسپولیس بوده که برابر استقلال در داربی های لیگ پیروز شده است

6.نصرالله عبداللهی اولین سرمربی استقلال بوده که در داربی های لیگ برابر پرسپولیس امتیاز داده و شادروان منصور پورحیدری اولین سرمربی استقلال بوده که در داربی های لیگ برابر پرسپولیس شکست خورده است
علی پروین اولین سرمربی پرسپولیس بوده که برابر استقلال در داربی های لیگ امتیاز داده و شکست خورده است

7.از میان سرمربیان استقلال،رولاند کخ و فیروز کریمی سرمربیانی هستند که تنها یکبار داربی را تجربه کرده اند
از میان سرمربیان پرسپولیس،یورگن گده،آری هان،ادواردو وینگادا،زلاتکو کرانیچار،مانوئل خوزه و یحیی گل محمدی سرمربیانی هستند که فقط یکبار داربی را تجربه کرده اند.

8.در ميان سرمربياني كه يكبار داربي را تجربه كرده اند،رولاند كخ از استقلال و آري هان،ادواردو وينگادا و مانوئل خوزه از پرسپولیس کسانی هستند که تنها همین یکبار برابر پرسپولیس و استقلال قرار گرفته اند

9.شادروان یوگنی سوکومورخوف روس،رولاند کخ و وینفرد شفر آلمانی سرمربیان خارجی استقلال در داربی بوده اند
یورگن گده آلمانی،شادروان استانکو پاپله کوویچ و وینکو بگوویچ کروات،راینر زوبل آلمانی،آری هان هلندی،مصطفی دنیزلی ترک،ادواردو وینگادا پرتغالی،زلاتکو کرانیچار کروات،مانوئل خوزه پرتغالی و برانکو ایوانکوویچ کروات سرمربیان خارجی پرسپولیس در داربی بوده اند

10.داربی های رفت و برگشت لیگ های 17ام و 18ام حرفه ای دیدارهائی بوده که سرمربیان هر 2تیم خارجی بوده اند

11.شادروان منصور پورحیدری،شادروان ناصر حجازی و شادروان یوگنی سوکومورخوف از استقلال و
شادروان استانکو پاپله کوویچ از پرسپولیس سرمربیانی هستند که هم اکنون در قید حیات نیستند(روحشان شاد و یادشان گرامی باد)

12.
عباس سرخاب(سرمربی این فصل تیم الجعلان عمان)اولین گلزن استقلال در داربی های لیگ بوده است
نادر میراحمدیان
(-)اولین گلزن پرسپولیس در داربی های لیگ بوده است


13.از میان گلزنان استقلال،فرشید اسماعیلی و وریا غفوری به عنوان بازیکن و علیرضا اکبرپور به عنوان سرمربی نوجوانان در باشگاه کنونی استقلال نیز حضور دارند
از میان گلزنان پرسپولیس،امید عالیشاه-علی علیپور-سیدجلال حسینی و احمد نوراللهی به عنوان بازیکن،کریم باقری به عنوان مربی،محسن خلیلی به عنوان مدیر ورزشی و رضا جباری به عنوان سرمربی نوجوانان در باشگاه کنونی پرسپولیس نیز حضور دارند

14.از میان گلزنان استقلال،سیدداوود سیدعباسی و علی علیزاده سابقه بازی برای پرسپولیس را نیز دارند
ا
ز میان گلزنان پرسپولیس،بهزاد داداش زاده-
علی انصاریان-شادروان مهرداد اولادي و علیرضا واحدی نیکبخت سابقه بازی برای استقلال را نیز دارند

15.سیدمهدی هاشمی نسب تنها بازیکنی است که برای هر دو تیم بازی کرده و به هر دو تیم گل زده است


16.از میان گلزنان استقلال،عباس سرخاب و مجتبی جباری هیچ گاه در داربی شکست نخورده اند
از میان گلزنان پرسپولیس،مهدی مهدوی کیا-سیدمهدی هاشمی نسب-بهنام ابوالقاسم پور-علیرضا واحدی نیکبخت و امید عالیشاه هیچ گاه در داربی شکست نخورده اند.در این میان علیرضا واحدی نیکبخت هیچ گاه و با هیچ تیمی برابر استقلال شکست نخورده است!!!

17.سیدداوود سیدعباسی که سابقه بازی برای هر دو تیم را دارد تنها بازیکنی است که هیچ گاه در داربی(چه با پرسپولیس و چه با استقلال)شکست نخورده است

18.از میان گلزنان استقلال،فرد ملکیان و سجاد شهباززاده هیچ گاه در داربی پیروز نشده اند!!
از میان گلزنان پرسپولیس،مرتضی کرمانی مقدم هیچ گاه در داربی پیروز نشده است.کرمانی مقدم علاوه بر داربی با هیچ تیمی برابر استقلال پیروز نشده است

19.بهزاد داداش زاده و علی علیزاده که سابقه بازی برای هر دو تیم را دارند،هیچ گاه در داربی(چه با پرسپولیس و چه با استقلال)پیروز نشده اند

20.هیچ یک از گلزنان استقلال در داربی خارجی نبوده اند
عیسی ترائوره از مالی
،ایمون زاید از لیبی و جری بنگستون از هندوراس گلزنان خارجی پرسپولیس در داربی بوده اند

21.شادروان مهرداد اولادی و
شادروان هادی نوروزی 2نفر از گلزنان پرسپولیس(البته شادروان مهرداد اولادی سابقه بازی برای استقلال را نیز دارد)هستند که هم اکنون در قید حیات نیستند(روحشان شاد و یادش گرامی باد)منبع : اطلاعات و تحلیل وقایع فوتبال ایران |تاریخچه دربی های لیگ پس از انقلاب
برچسب ها : استقلال ,پرسپولیس ,تهران ,آزادی ,سرمربی ,شادروان ,پرسپولیس تهران ,استقلال تهران ,آزادی پرسپولیس ,برگشتورزشگاه آزادی ,رفتورزشگاه آزادی ,استقلا