لیگ آزادگان 1373

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران1-استقلال تهران0
گل:حمید علیدوستی
سرمربی سایپا تهران:
دکتر بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:لئونید تری بیلوفسکی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا تهران0
گل:محمدرضا مهرانپور
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
سرمربی سایپا تهران:
دکتر بیژن ذوالفقارنسب
.
.
فینال
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران1-استقلال تهران0
گل:فرشاد فلاحت زاده
سرمربی سایپا تهران:
دکتر بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل 75-1374

دور رفت:
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران0-استقلال تهران0
سرمربی سایپا تهران:
دکتر بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-سایپا تهران1
گلها:محمدرضا مهرانپور،ادموند اختر(2گل)(استقلال)_بیژن طاهری(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
سرمربی سایپا تهران:نصرالله عبداللهی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل 77-1376

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-سایپا تهران0
گلها:فرد ملکیان،امین راستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران0-استقلال تهران0
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل 78-1377

دور رفت
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران0-سایپا تهران0
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران4-استقلال تهران3
گلها:مجید صالح،صفدر یوسف لو،
بهنام ابوالقاسم پور(2گل)(سایپا)_سیدعلی موسوی(2گل)،سیروس دین محمدی(پ)(استقلال)
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل 79-1378

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا تهران1
گلها:فرهاد مجیدی(استقلال)_
پژمان جمشیدی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:شادروان یوگنی سوکومورخوف
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا تهران0
گل:کاظم محمودی
سرمربی استقلال تهران:شادروان یوگنی سوکومورخوف
سرمربی سایپا تهران:
محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ آزادگان فصل 80-1379

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران2-استقلال تهران2
گلها:فرهاد خانگلی،
بهنام ابوالقاسم پور(سایپا)_علی سامره،بهمن طهماسبی(استقلال)
سرمربی سایپا تهران:
محمد مایلی کهن
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-سایپا تهران0
گلها:فرزاد مجیدی،علی سامره
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
سرمربی سایپا تهران:
محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل 81-1380

دور رفت
استقلال تهران1-سایپا تهران0
گل:فرزاد مجیدی
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
سرمربی سایپا تهران:
محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران2-استقلال تهران2
گلها:
جواد کاظمیان(پ)،محسن خلیلی(سایپا)_علیرضا واحدی نیکبخت،سیروس دین محمدی(استقلال)
سرمربی سایپا تهران:
محمد مایلی کهن
سرمربی استقلال تهران:شادروان منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل 82-1381

دور رفت
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران1-سایپا کرج2
گلها:یدالله اکبری(پ)(استقلال)_محمد مومنی،محمد سلطانی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:رولاند کخ
سرمربی سایپا کرج:جیووانی می
.
.
دور برگشت
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران1-سایپا کرج3
گلها:محمد نوازی(پ)(استقلال)_محمد سلطانی،حسین کاظمی،ابراهیم فارسی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:جواد زرینچه
سرمربی سایپا کرج:جیووانی می
.
.
.
لیگ برتر فصل 83-1382
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-سایپا کرج2
گلها:علیرضا واحدی نیکبخت،فرزاد مجیدی(2گل)(استقلال)_مرتضی ایزدی،
ابراهیم صادقی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:
محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-سایپا کرج0
گلها:رضا عنایتی(2گل)،محمد نوازی(پ)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:جیووانی می
.
.
.
لیگ برتر فصل 84-1383

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران0-سایپا کرج0
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:مجتبی تقوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران4-سایپا کرج3
گلها:حسین کاظمی،اکسنتی گیلائوری،شاهین خیری،فرزاد مجیدی(استقلال)_امیرحسین یوسفی(پ)،علیرضا عباسفرد(2گل)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:
دکتر بیژن ذوالفقارنسب
.
.
.
لیگ برتر فصل 85-1384

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران0-سایپا کرج0
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:
دکتر بیژن ذوالفقارنسب
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران0-سایپا کرج0
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:
دکتر بیژن ذوالفقارنسب
.
.
.
لیگ برتر فصل 86-1385

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا کرج3
گلها:حسین کاظمی(استقلال)_
سیدجلال حسینی،محسن خلیلی،حمیدرضا رجبی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:
علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا کرج2
گلها:سیاوش اکبرپور(استقلال)_
محسن خلیلی(2گل)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:
علی دائی
.
.
.
لیگ برتر فصل 87-1386

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا کرج2
گلها:آرش برهانی(استقلال)_کاظم برجلو،آدریانو آلوز(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
سرمربی سایپا کرج:
علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران0-سایپا کرج0
سرمربی استقلال تهران:فیروز کریمی
سرمربی سایپا کرج:
علی دائی
.
.
.
لیگ برتر فصل 88-1387

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-سایپا کرج0
گلها:پیروز قربانی،آرش برهانی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:
رضا فروزانی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا کرج1
گلها:آرش برهانی(پ)(استقلال)_کاظم برجلو(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:
محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل 89-1388

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-سایپا کرج1
گلها:هادی شکوری،آرش برهانی(استقلال)_
ابراهیم صادقی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:
محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا کرج1
گلها:حنیف عمران زاده(استقلال)_
رضا خالقی فر(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:
محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل 90-1389

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-سایپا کرج2
گلها:امیرحسین صادقی،فرهاد مجیدی،آرش برهانی(استقلال)_
کریم انصاری فرد(2گل-دومی پنالتی)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:
محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران0-سایپا کرج0
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:
محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل 91-1390


دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا کرج0
گل:مجتبی جباری
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:مجید صالح
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-سایپا کرج2
گلها:فریدون زندی(2گل)(استقلال)_سیدامین منوچهری(2گل)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:مجید صالح
.
.
.
لیگ برتر فصل 92-1391

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا کرج2
گلها:سیاوش اکبرپور(استقلال)_سیداسحاق سبحانی،سعید دقیقی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:مجتبی تقوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا کرج0
گل:
فرزاد حاتمی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:مجتبی تقوی
.
.
.
لیگ برتر فصل 93-1392

دور رفت
ورزشگاه انقلاب(کرج):
سایپا کرج0-استقلال تهران1
گل:آرش برهانی
سرمربی سایپا کرج:انگین فیرات
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-سایپا کرج0
گلها:آرش برهانی،بوباکار کبه
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:انگین فیرات
.
.
.
لیگ برتر فصل 94-1393

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران3-سایپا کرج2
گلها:کرار جاسم،امید ابراهیمی(2گل)(استقلال)_
ابراهیم شکوری،حامد شیری(پ)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:مجید جلالی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه انقلاب(کرج):
سایپا کرج0-استقلال تهران1
گل:سجاد شهباززاده
سرمربی سایپا کرج:مجید جلالی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل 95-1394

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا تهران1
گلها:جابر انصاری(استقلال)_علی زینالی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا تهران:مجید جلالی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران2-سایپا تهران1
گلها:امید ابراهیمی(پ)،پروپجیچ(استقلال)_علی قلی زاده(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا تهران:مجید جلالی
.
.
.
لیگ برتر فصل 96-1395

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-سایپا تهران0
گلها:سیدمحسن کریمی،جابر انصاری
سرمربی استقلال تهران:علیرضا منصوریان
سرمربی سایپا تهران:
حسین فرکی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران2-سایپا تهران1
گلها:فرشید باقری،لئاندرو پادووانی(استقلال)_عزت الله پورغاز(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:علیرضا منصوریان
سرمربی سایپا تهران:
حسین فرکی
.
.
.
لیگ برتر فصل 97-1396

دور رفت
ورزشگاه تختی(تهران):
سایپا تهران1-استقلال تهران0
گل:
محمد عباس زاده(پ)
سرمربی سایپا تهران:
علی دائی
سرمربی استقلال تهران:علیرضا منصوریان
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران1-سایپا تهران1
گلها:داریوش شجاعیان(استقلال)_رضا اسدی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:وینفرد شفر
سرمربی سایپا تهران:
علی دائی
.
.
.

لیگ برتر فصل 98-1397

دور رفت
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران2-سايپا تهران1
گلها:محمد دانشگر،وریا غفوری(پ)(استقلال)_علی دشتی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:وینفرد شفر

سرمربی سایپا تهران:علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران0-سایپا تهران0
سرمربی استقلال تهران:وینفرد شفر
سرمربی سایپا تهران:
علی دائی

...........................................................................................................
بهترین گلزن سایپا در مصاف با استقلال تهران در چهارچوب رقابتهای لیگ:

محسن خلیلی(-)با 4گل
.
.
بهترین گلزن استقلال در مصاف با سایپا تهران در چهارچوب رقابتهای لیگ:
آرش برهانی(-)با 7گل
.
.

بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از سایپا در مصاف با استقلال تهران در چهارچوب رقابتهای لیگ:
محمد مایلی کهن(-)با 11حضور
.
.

بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از استقلال در مصاف با سایپا تهران در چهارچوب رقابتهای لیگ:
امیر قلعه نوعی(سرمربی این فصل فولادمبارکه سپاهان اصفهان)با 14حضور

..............................................................................................................................
نکات خواندنی:

1.این 2تیم تاکنون 49بار با هم دیدار کرده اند که 10بار نیز سایپا پیروز بوده،17دیدار مساوی شده و 22بار استقلال پیروز بوده است

2.از میان سرمربیان استقلال،شادروان منصور پورحیدری-پرویز مظلومی و وینفرد شفر هیچ گاه با استقلال به سایپا نباخته اند.


3.از میان سرمربیان سایپا که بیش از 3بار این مصاف را تجربه کرده اند،محمد مایلی کهن و مجید جلالی هیچ گاه سابقه پیروزی برابر استقلال را در این مصاف نداشته اند.از میان این 2سرمربی نیز محمد مایلی کهن تاکنون با هیچ تیمی موفق به شکست استقلال نشده است
شادروان ناصر حجازی و عبدالصمد مرفاوی از میان سرمربیانی که بیش از 3بار روی نیمکت استقلال برابر سایپا هستند،سرمربیانی هستند که تعداد باختهایشان در استقلال برابر سایپا از تعداد بردهایشان بیشتر است


4.
دکتر بیژن ذوالفقارنسب(-)اولین سرمربی سایپا برابر استقلال بوده است
لئونید تری بیلوفسکی(-)اولین سرمربی استقلال برابر سایپا بوده است


5.
دکتر بیژن ذوالفقارنسب اولین سرمربی سایپا بوده که برابر استقلال امتیاز گرفته و پیروز شده است
نصرالله عبداللهی اولین سرمربی استقلال بوده که برابر سایپا امتیاز گرفته و پیروز شده است


6.دکتر بیژن ذوالفقارنسب اولین سرمربی سایپا بوده که برابر استقلال امتیاز داده و شکست خورده است
لئونید تری بیلوفسکی اولین سرمربی استقلال بوده که برابر سایپا امتیاز داده و شکست خورده است


7.نصرالله عبداللهی و رضا فروزانی از سایپا تنها 1بار روی نیمکت سایپا برابر استقلال قرار گرفته اند
لئونید تری بیلوفسکی-رولاند کخ-جواد زرینچه و فیروز کریمی از استقلال تنها 1بار روی نیمکت استقلال برابر سایپا قرار گرفته اند

8.
نصرالله عبداللهی(در مسابقات رسمی کشوری)و رضا فروزانی از سایپا این تک مصاف،تنها مصاف دوران سرمربیگریشان برابر استقلال بوده است
لئونید تری بیلوفسکی-رولاند کخ و جواد زرینچه از استقلال این تک مصاف،تنها مصاف دوران سرمربیگریشان برابر سایپا بوده است

9.
جیووانی می ایتالیائی و انگین فیرات آلمانی سرمربیان خارجی سایپا در این مصاف بوده اند
لئونید تری بیلوفسکی و شادروان یوگنی سوکومورخوف روس و رولاند کخ و وینفرد شفر آلمانی سرمربیان خارجی استقلال در این مصاف بوده اند

10.جدال دور رفت 2تیم در لیگ برتر 82-1381 تنها مصاف 2تیم بوده که سرمربیان هر 2تیم خارجی بوده اند

11.شادروانان منصور پورحیدری،ناصر حجازی و یوگنی سوکومورخوف،3سرمربی پیشین استقلال هستند که هم اکنون در قید حیات نیستند(روحشان شاد و یادشان گرامی باد.لطفا" فاتحه فراموش نشود)

12.حمید علیدوستی(-)اولین گلزن سایپا در این مصاف بوده است
محمدرضا مهرانپور(-)اولین گلزن استقلال در این مصاف بوده است

13.از میان گلزنان سایپا در این مصاف،ابراهیم صادقی به عنوان سرمربی و بیژن طاهری و کاظم برجلو به عنوان مربی در تیم کنونی سایپا نیز حضور دارند
از میان گلزنان استقلال در این مصاف،سیدمحسن کریمی-فرشید باقری-داریوش شجاعیان-محمد دانشگر و وریا غفوری به عنوان بازیکن و هادی شکوری به عنوان سرمربی تیم جوانان در باشگاه کنونی استقلال نیز حضور دارند


14.از میان گلزنان سایپا در این مصاف،فرشاد فلاحت زاده-علیرضا عباسفرد-سیدامین منوچهری و علی دشتی(در این فصل) به عنوان بازیکن،بیژن طاهری هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی،مجید صالح هم به عنوان سرمربی(در 1بازی)و هم به عنوان مربی و محمد مومنی هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان رئیس آکادمی سابقه حضور در استقلال را نیز دارند
از میان گلزنان استقلال در این مصاف،یدالله اکبری-پیروز قربانی-سجاد شهباززاده-جابر انصاری و محمد دانشگر(در 2فصل اخیر)به عنوان بازیکن و محمدرضا مهرانپور به عنوان مربی سابقه حضور در سایپا را دارند

15.حسین کاظمی که سابقه بازی در هر 2تیم را دارد در مصاف های رو در رو به هر 2تیم گل زده است(2گل با استقلال به سایپا و 1گل با سایپا به استقلال)

16.آدریانو آلوز برزیلی تنها گلزن خارجی سایپا در این مصاف بوده است
اکسنتی گیلائوری گرجی،بوباکار کبه فرانسوی،کرار جاسم عراقی،پروپجیچ کروات و لئاندرو پادووانی برزیلی گلزنان خارجی استقلال در این مصاف بوده اند

17.در هیچ بازی مشترکی گلزنان هر 2تیم همزمان خارجی نبوده اند

18.از میان سرمربیان سایپا،
دکتر بیژن ذوالفقارنسب و رضا فروزانی به عنوان بازیکن تاج و استقلال،مجید صالح به عنوان مربی و دکتر بیژن ذوالفقارنسب و مجید صالح(بطور موقت)به عنوان سرمربی سابقه حضور در استقلال را نیز دارند

19.نصرالله عبداللهی بازیکن اسبق تاج و مدیرفنی این فصل استقلال که سابقه سرمربیگری هر 2تیم را دارد،تنها سرمربی است که در مصاف های رو در رو روی نیمکت هر 2تیم نشسته است(2بار روی نیمکت استقلال برابر سایپا و 1بار روی نیمکت سایپا برابر استقلال)

20.این 2تیم اولین باری است در هفته 7ام با هم دیدار می کنند

21.نتایج فصل پیش در هیچ لیگی بدست نیامده بود

22.در لیگ آزادگان فصل 77-1376 و لیگ برتر فصول 81-1380، 88-1387، 89-1388، 90-1389 و 91-1390 مانند فصل پیش بازی رفت را استقلال برد و بازی برگشت مساوی شد(سوای نتایج).بازی رفت فصل بعد 2تیم پس از این 6فصل بترتیب 0-0مساوی،2-1بسود سایپا،2-1بسود استقلال،3-2بسود استقلال،1-0بسود استقلال و 2-1بسود سایپا شده بود.سایپا در 6لیگ بعد این 6فصل بترتیب 7ام،6ام،8ام،11ام،8ام و 9ام شد و استقلال نیز بترتیب نائب قهرمان،9ام،3ام و بهترین تیم تهرانی،نائب قهرمان و بهترین تیم تهرانی،3ام و بهترین تیم تهرانی و قهرمان و بهترین تیم تهرانی شد

23.در لیگ آزادگان فصول 75-1374، 77-1376، 79-1378 و 80-1379 و لیگ برتر فصول 81-1380، 84-1383، 88-1387، 89-1388، 90-1389، 91-1390 و 95-1394 یکی از 2بازی بسود استقلال و دیگری مساوی شده بود(سوای نتیجه و رفت و برگشت بودن بازی).بازی رفت فصل بعد 2تیم پس از این 11لیگ بترتیب عدم انجام بازی بدلیل سقوط سایپا به لیگ دسته 2 آزادگان(دسته 1فعلی)،0-0مساوی،2-2مساوی،1-0بسود استقلال،2-1بسود سایپا،0-0مساوی،2-1بسود استقلال،3-2بسود استقلال،1-0بسود استقلال،2-1بسود سایپا و 2-0بسود استقلال شده بود.سایپا در 11لیگ بعد از این 11فصل بترتیب حضور در لیگ دسته 2 آزادگان(لیگ 1 فعلی)،7ام،3ام،11ام،6ام،3ام،8ام،11ام،8ام،9ام و 13ام ماحصل کارش بود و استقلال نیز بترتیب 6ام،نائب قهرمان،قهرمان و بهترین تیم تهرانی،نائب قهرمان،9ام،قهرمان و بهترین تیم تهرانی،3ام و بهترین تیم تهرانی،نائب قهرمان و بهترین تیم تهرانی،3ام و بهترین تیم تهرانی،قهرمان و بهترین تیم تهرانی و نائب قهرمان ماحصل کارش بوده است
........................................................................................................

بازیکنان این فصل سایپا که سابقه گلزنی برابر استقلال تهران را دارند:

1.روزبه شاه علیدوست:1گل(با پیراهن پاس همدان)

2.معین عباسیان:1گل(با پیراهن شهرخودرو مشهد)
.
.

بازیکنان این فصل استقلال که سابقه گلزنی برابر سایپا تهران را دارند:

1.فرشید اسماعیلی:1گل(با پیراهن استقلال تهران)
2.مرتضی تبریزی:2گل(با پیراهن ذوب آهن اصفهان)
3.فرشید باقری:1گل(با پیراهن استقلال تهران)
4.وریا غفوری:3گل(1گل با پیراهن پاس همدان،1گل با پیراهن شهرداری تبریز،1گل با پیراهن استقلال تهران)
5.داریوش شجاعیان:1گل(با پیراهن استقلال تهران)
6.سیدمحسن کریمی:1گل(با پیراهن استقلال تهران)
7.محمد دانشگر:1گل(با پیراهن استقلال تهران)
8.آرش رضاوند:1گل(با پیراهن نفت تهران)

.
.
.

بازیکنان این فصل سایپا که سابقه بازی برای استقلال تهران را دارند:

1.آرمین سهرابیان به مدت 2فصل
2.محمدرضا سلیمانی اصل به مدت 1فصل
3.مهدی نوراللهی به مدت 1فصل
.
.

بازیکنان این فصل استقلال که سابقه بازی برای سایپا تهران را دارند:

1.علی دشتی به مدت 1فصل
2.محمد دانشگر به مدت 1فصل
3.محمد بلبلی به مدت 0.5فصل
4.آرش رضاوند به مدت 2فصل
...........................................................................................................

ابراهیم صادقی و آندره آ استراماچونی اولین باری است با هم روبرو می شوند
.
.
ابراهیم صادقی در دوران سرمربیگری اولین باری است برابر استقلال قرار می گیرد
.
.

آندره آ استراماچونی در دوران سرمربیگری اولین باری است برابر سایپا قرار می گیرد

منبع : اطلاعات و تحلیل وقایع فوتبال ایران |سابقه دیدارهای سایپا-استقلال تهران در چهارچوب رقابتهای لیگ
برچسب ها : استقلال ,سایپا ,تهران ,سرمربی ,آزادی ,محمد ,استقلال تهران ,آزادی استقلال ,سایپا تهران ,سرمربی استقلال ,سایپا سرمربی ,سرمربی استقلال تهران ,سایپ